Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Verbij Hoogmade B.V. met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Verbij Hoogmade B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Verbij Hoogmade B.V. verstrekt door middel van deze website informatie over producten, diensten en activiteiten die door Verbij Hoogmade B.V. worden aangeboden of uitgevoerd. De gebruiker is zich ervan bewust dat wijzigingen zonder voorafgaande mededeling kunnen worden aangebracht. Verbij Hoogmade B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Verbij Hoogmade B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Verbij Hoogmade B.V. opgenomen informatie.

Hoewel Verbij Hoogmade B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Verbij Hoogmade B.V. niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet verzonden wordt. Eventuele verwijzingen naar sites van derden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Verbij Hoogmade B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Verbij Hoogmade B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Informatie van deze website mag uitsluitend met toestemming van Verbij Hoogmade B.V. worden gekopieerd of gebruikt op andere media-uitingen.

Foto-bibliotheek op deze website: info@barbraverbij.nl