Restauratie spantconstructie museum Dolhuys Haarlem

In Haarlem restaureert Verbij samen met Van Lierop de spantconstructie van dit prachtige 700 jaar oude monumentale museum van de geest (1319!) in Haarlem. Veilig en toekomstbestendig, zonder afbreuk te doen aan het monumentale karakter. Verbij-collega Gerard: ’We hebben ons werk pas goed gedaan als de constructie in orde en veilig is en je aan de buitenkant kijkt en denkt: Prachtig! Maar wat is hier nu eigenlijk gebeurd?’

De wens van de eigenaar van het gebouw, de gemeente Haarlem, is dat Het Dolhuys met de noodzakelijke aanpassingen weer geheel veilig en van deze tijd is. Een grote verantwoordelijkheid en uitdaging voor dit complex van zeer grote historische en esthetische betekenis. De zorgzaal kwam tot stand in 1463 en heeft een kapconstructie met een balklaag met korbeelstellen en een jukkenkap met vlieringvloer uit deze bouwtijd. 


Onderhoud en restauratie van monumenten is een specialistisch vak en vraagt om speciale zorg en aandacht. Maar hoe goed de voorbereidingen ook zijn, bij het restaureren of verbouwen van een monument is het onmogelijk om alles van tevoren te weten. Gerard: ‘Ieder constructie-onderdeel dat wij verwijderen, brengt verrassingen en nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij verwijderen het aangetaste hout van moerbalkkoppen, muurstijlen, korbelen, sleutelstukken en spantbenen en hergebruiken hout aan de zichtzijden. Aan de niet-zichtzijden gebruiken wij dan nieuw eikenhout. Daarna volgt Van Lierop met haar beproefde epoxytechnieken’.

Van Lierop houtrestaurateur Pim: ‘Na het aanbrengen van de wapeningsstaven maakt Verbij een (zicht)bekisting van de oorspronkelijke vorm van het constructieonderdeel, deze vullen wij vervolgens met epoxyhars. De ingegoten wapeningsstaven zijn verankerd in het gezonde hout en zorgen voor een sterke verbinding tussen het bestaande en nieuwe eikenhout. Omdat we alleen het aangetaste houtwerk verwijderen, behouden wij het nog gezonde monumentale houtwerk maximaal en geheel volgens de officieel geldende URL5001 van de ERM’. ‘Voor de niet meer te restaureren spantpoten wordt, ter vervanging, krom gegroeid en oud gemaakt eiken gebruikt. Omdat over 50 jaar niet zomaar is te zien dat dit hout vernieuwd is, voorzien wij het van het authentieke telmerk 2019.' 

De mannen van Van Lierop en Verbij gaan helemaal op in hun werk. Een beetje ‘vakgek zijn’ helpt natuurlijk ook wel en is best toepasselijk voor Het Dolhuys.

Meer informatie

Bent u op zoek naar een partij voor restauratiewerkzaamheden aan uw gebouw? Wij gaan graag met u om tafel om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op via +31 71 5018478 of info@verbij.nl.

Projecten

Lees meer