VCA** certificaat binnen, Verbij = Veilig!

Vandaag ontvingen we ons nieuwe certificaat en de felicitaties van het NCI voor het behalen (behouden) van onze VCA** status. De hercertificatie is met goed gevolg doorlopen waardoor we voor de komende 3 jaar weer gecertificeerd zijn. Als het gaat om veilig werken is het natuurlijk niet alleen dit papiertje dat er toe doet....

Voor ons is het vanzelfsprekend om voldoende maatregelen te nemen op het gebied van veiligheid en gezondheid en dit beleid strikt te volgen.

Zowel op het werk als in onze werkplaats, zowel voor onze medewerkers als voor opdrachtgevers en onderaannemers. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). De Checklist Aannemers is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.