Deelrestauratie

Over het algemeen staan de molens in Nederland er goed bij. Complete restauraties, van molenwrak tot maalvaardige molen, komen nagenoeg niet meer voor. Hierdoor is het accent verschoven naar groot onderhoud of deelrestauraties. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een nieuw wiekenkruis of (gedeeltelijke) vervanging van een molenkap. Het vakmanschap van onze molenmakers komt hierbij nog écht tot zijn recht.

Restauratieplan

Een dergelijke restauratie vindt over het algemeen plaats op basis van een bestek van een gespecialiseerd adviesbureau. Wanneer er geen adviseur in beeld is, verzorgen wij het restauratieplan en de subsidieaanvraag graag voor u. Uiteraard wordt de jarenlange ervaring van de molenmakers van Verbij al in de planfase meegenomen.

Funderingsherstel

De laatste jaren hebben grote restauraties vooral te maken met funderingsherstel. Doordat het polderpeil verlaagt, komen originele houten funderingen boven water te staan. Hierdoor gaan ze rotten met verzakking tot gevolg. Een ander vervelend effect is dat het wateropvoertuig van de molen daardoor in ondiep water komt te staan waardoor de eigenlijke functie vervalt. Herstel van fundering (nieuwe palen, opvijzelen, rechtzetten) combineren we daarom vaak met verdieping van het scheprad of verlenging van de vijzel, waarmee de maalfunctie wordt hersteld. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op via +31 71 5018478 of info@verbij.nl.

Projecten

Lees meer